Gjithçka thjeshtohet.

Shërbimet

Shërbimet e Arizona Partnes përbëhen nga tri shtyllat e biznesit tonë, të cilat në vete përmbajnë një varg shërbimesh që mund të ofrohen si zgjidhje e tërësishme apo shërbim i vecantë, varësisht nga nevojat e klientit.

Kontabilitet

Në Kosovë, raportet financiare janë problemi kryesor me të cilin ballafaqohen bizneset. Mungesa e raporteve financiare të besueshme dhe me kohë paraqesin vështirësi për bizneset si me palët e jashtme ashtu edhe përbrenda kompanisë. Për shembull, gjatë negociimit për...

Tatime

Shërbimet e tatimeve kanë për qëllim që klienti të jetë në pajtim me ligjet tatimore në fuqi, të ketë planifikim të duhur tatimor dhe të paguaj faturën sa më të ulët tatimore në kuadër të kornizave ligjore. Ne sigurohemi që raporti në...

Konsulencë

Shërbimet e konsulencës u ndihmojnë ndërmarrjeve në faza të ndryshme të ekzistimit të tyre, nga themelimi i një ndërmarrje të re deri në planfikime strategjike të fushave të ndryshme të biznesit. Arizona Partners ka një numër të madhë ekspertësh...

Contact

Tel: +377 (0) 45 550 015

E-Mail: info@arizona-partners.com

Address: Lagja Kalabria (ish Emshir) Kompleksi Lesna, Prishtine